Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. díl - Lapák 2

Nedalo mi to, abych si nepohrál s tématem rychlosti běhu formou dalšího rozboru, tentokrát pro zjištění, kolik běžců běží pod 35 minut a pak v pásmu 35 až 38 minut, 38 až 40, respektive 35 až 40, 40 až 45, 45 až 50 a nad 50 minut, a to opět jako v předešlé části při Běhu Lapákem, tedy na 10 kilometrové trati. A to v součtu let 2000 až 2007, tedy za uplynulých osm let, a opět členěné na jednotlivé věkové kategorie. Tabulka č. 4. je tedy o tom samém jako tabulka č. 2. v druhém dílu tohoto tématu, rozdíl je v členění. Nyní tedy uvádím počet běžců pouze v daném pásmu. Současně je tabulka č. 4. znázorněna graficky.Tabulka č. 4

 

- M do 39 M 40 - 49 M 50 - 59 M nad 60 Ž do 34 Ž nad 35
pod 35 minut 28,5% 9,5% 0,0% 0% 0% 0%
35 - 38 minut 21,6% 24,8% 15,7% 0% 0% 0%
38 - 40 minut 17,0% 23,4% 18,0% 8,8% 10,5% 0%
35 - 40 minut 38,6% 48,2% 33,7% 8,8% 10,5% 0%
40 - 45 minut 23,4% 35,0% 27,7% 8,8% 26,3% 54,8%
45 - 50 minut 7,6% 5,1% 24,1% 33,9% 31,6% 12,9%
nad 50 minut 1,9% 2,2% 14,5% 48,5% 31,5% 32,3%

Graf v tabulce č. 4 (větší verzi otevřete kliknutím):

graf k tabulce č. 2

Běh Lapákem jsem se pokusil charakterizovat v předchozím dílu. Vezmeme-li počet běžců v jednotlivých kategoriích za uvedených 8 let, dostaneme vedle již dříve zmíněného celkového počtu 62 běžců v závodě pro jednotlivé kategorie tyto průměrné počty běžců:

Muži do 39 let: 20 závodníků
Muži 40 – 49 let: 17 závodníků
Muži 50 – 59 let: 10 závodníků
Muži nad 60 let: 9 závodníků
Ženy do 34 let: 2 závodnice
Ženy nad 35 let: 4 závodnice

Jací závodníci chodí na Lapák? Pohled do tabulky říká, že rychlí. Nejsilnější skupinu v kategorii do 39 let tvoří běžci s časem 35 – 40 minut. Je jich 38,6 %. Zde je ovšem třeba tlustě podtrhnout a několika vykřičníky ozdobit 28,5 % běžců v čase lepším 35 minut – paráda. V kategorii 40 – 49 let jsou nejpočetněji zastoupeni rovněž běžci v čase 35 – 40 minut (48,2 %).

Stejně je tomu u padesátníků, kde v pásmu 35 až 40 minut běhá 33,7 % běžců. U šedesátníků jde pro nejpočetnější skupinu běžců o posun do pásma nad 50 minut, kam se řadí 48,5 % běžců této kategorie. Nicméně 51,5 % šedesátníků to běhá pod padesát minut – stejná paráda jako u mladých pod 35 minut.